Liv og Mad forlader Orø Forsamlingshus

Kære Orø og brugere af Orø Forsamlingshus
Vi har i denne uge meddelt Borgerforeningen Orø Forsamlingshus, at vi ikke ønsker at forlænge vores forpagtningsaftale, som udløber 30. september 2016.

Den overvejende grund til vores farvel, er følelsen af ikke at være herrer i eget hus, skabt af en uklar rolleforståelse bortforpagter og forpagter imellem. Således har vi i driftsspørgsmål som åbningstider, interiører m.m. måtte se os overtrumfet af husets bestyrelse – i for os vigtige beslutninger. Som forpagter og investor er dette nu nået til et punkt, hvor vi ikke længere føler ejerskab af projektet, og vi har følgelig valgt ikke at bede om forlængelse af forpagtningsaftalen.

Nu hvor efterår og vinter nærmer sig, og frivillighedstimerne er flere end løntimerne, er det positive tanker og tro på projektet, der skal løfte læsset.

Som spisested er forsamlingshuset i positiv vækst, og vi har haft mange dejlige timer i huset, med mange dejlige gæster, så det er med stort vemod, at vi er nået til denne beslutning.
Vi forsætter restauranten i forsamlingshuset august ud, og har valgt at holde lukket store dele af september for at kunne pakke ned, få alt vores udstyr ud, og klargøre til overdragelse.

Vi sender mange varme tanker til vores gæster og Orø og ønsker det bedste for Orø Forsamlingshus’ fremtid.

Anja og Simon

Admin

This is author biography section, post authors can write their basic introduction here. They can easily edit this by logging into their WordPress profile on your website. Telling your readers who you are gives a personal touch to your blog posts. Visit my website, Facebook, Twitter