Har du lyst til at spille i Orø Forsamlingshus ?

Kære Orø musikudøver

Da vi i sin tid startede i Forsamlingshuset, var en af vores kongstanker at forsamlingshuset også skulle være stedet hvor øens kunstnere kunne udstille og spille.

I den ånd vil vi nu forsøge at starte en slags ”Open Mic” dag i forsamlingshuset første søndag i måneden fra 14:00 – 17:00. Ideen er at have nogle af øens musikudøvere til at stå som hovedansvarlige hver ”Open Mic” søndag, og spille noget af deres gode toner, men også tillade forsamlingshusets andre gæster at deltage, hvis lysten skulle melde sig.

Vi har et lille PA-system vi kan råde over, men ideen er generelt at set-up skal være forholdsvis spartansk, næsten på grænsen til unplugged, da det er den lille forstue og ikke salen vi vil benytte til arrangementerne. Nogle ganske hyggelige og uformelle søndage er hvad vi har i tankerne.

Der er ingen entre for gæster i forsamlingshuset disse dage og da vi ingen ide har om hvor mange der kunne finde på at dukke op til et sådant arrangement, er kunstnernes optræden også p.t. på frivilligt plan. Vi giver selvfølgelig gratis mad og drikke til de optrædende (ansvarlige for dagen).

Om du er professionel eller amatør, så vil vi glæde os over at høre dig i Orø Forsamlingshus. Solist, gruppe, kor, ung eller voksen alle kan optræde!

Vi starter søndag den 1. november 2015 hvor “Open Mic” ansvarlige er: Carsten, Benni, Susanne, John, Chris

Mulige dage du kan optræde i forsamlingshuset:

Søndag den 6. december 2015
Søndag den 7. februar 2016
Søndag den 6. marts 2016
Søndag den 3. april 2016
Søndag den 1. maj 2016
Søndag den 5. juni 2016

Admin

This is author biography section, post authors can write their basic introduction here. They can easily edit this by logging into their WordPress profile on your website. Telling your readers who you are gives a personal touch to your blog posts. Visit my website, Facebook, Twitter