Dyrevelfærd er i fokus

Vi har en stærk holdning til dyrevelfærd og har derfor valgt, at alle vores kødprodukter skal komme fra dyr der har haft det bedst mulige liv.

Selve dyrevelfærdsstemplet er, i vores øjne, blevet udvandet de seneste år af producenter, for hvem dyrevelfærd betyder højere salgspriser mere end en holdning til dyrenes reelle velbefindende.

Derfor har vores hovedleverandør af kød gennem de seneste år været Grambogård, som vi mener er Danmarks bedste på området. Et fynsk slagteri der Siden 1999 har rendyrket hvert eneste led i rejsen fra gård til bord. Fra udvælgelsen af landmænd, de høje krav til kvaliteten i dyrene, til måden slagteren håndskærer kødet på.

Vi har selv været på gård- og slagteribesøg i det fynske og med egne øjne oplevet Grambogård og dets leverandørers dedikerede tilgang til dyrevelfærd.

Grambogård oksekød

Vores Grambogård oksekød (vi bruger i vores burgers) kommer fra familieejede gårde og passes af landmænd, som har en bred viden inden for dyr og landbrug, og som elsker at arbejde med okser. Grambogård udvælger selv de bedste okser, specielt krydsninger af racerne Sortbroget og Dansk Blåkvæg, da det giver dyr med et roligt temperament og kød i god kvalitet.

Om sommeren går de unge okser på afgrænsningsområder, som typisk er langs kysterne på Fyn eller Jylland med masser af græs, kløver og urter. Om vinteren går dyrene i løsdriftsstalde med et tykt lag halm og fodres med græs fra engene samt majs og korn fra de højere beliggende marker omkring gårdene – kun tilsat vitaminer og mineraler.

Deres vækst sker naturligt uden pres, og foderet tilpasses i et samarbejde med Grambogård for at få en sund udvikling og den perfekte fedme, smag og saftighed. Under opvæksten følges dyrene fast af Grambogård i samarbejde med landmændene.

Grambogård Grisekød

Grambogårds grise bliver passet af Klaus Henrik og hans team på Holmegården, som man særligt har udvalgt at samarbejde med. Gården ligger under 5 km fra Grambogård.

Grisene går i lyse, åbne stier i løsdrift med masser af frisk luft og på et underlag af 40-60 cm dybstrøelse. Grisene har masser af plads, og det giver meget aktive og glade grise. Når sulten melder sig, kan grisene bare spise, for der er nemlig flere foderstationer i staldene, og de har fri adgang til halm. Grisenes trivsel og sundhed overvåges og vurderes dagligt, og man sørger for at følge grisene under hele opvæksten.